Západočeská Cestovní Agentura - Zdeněk Černý

ZCA logo

Ochrana osobních údajů

 

 

Osobní údaje jsou velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. K ochraně osobních údajů přistupujeme v souladu s platnými zákony ČR a EU o ochraně osobních dat a údajů.

Správcem osobních údajů je: 

Zdeněk Černý – ZCA

K.H. Borovského 520

347 01  Tachov                                                                                                                                                   

IČO: 468 03 017                                                                                                                                                  

ŽL vydal MÚ Tachov, živ. úřad  č. e. 341000-11310-01

Kontakt na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů:  info@zca.cz

 

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

1) vyřízené objednávky = plnění smlouvy   2) vyřízené reklamace = plnění smlouvy 3) zodpovězení vašich dotazů = oprávněný zájem 4) cílenou nabídku našeho zboží a služeb = souhlas 5) marketingové akce = souhlas 6) hodnocení kvality hotelů = souhlas  7) zlepšování našeho webu na základě anonymizovaných dat = oprávněný zájem  8) registrace nové cestovní kanceláře = plnění smlouvy

Zdeněk Černý - ZCA není přímým prodejcem objednaných zájezdů. Na stránkách www.zca.cz prezentujeme nabídky jednotlivých cestovních kanceláří, které poskytují plnění (tj. vaše osobní údaje předáváme přímo konkrétním cestovním kancelářím, jejichž zájezdy si chcete objednat).

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

Jméno, příjmení, oslovení = 1, 2, 3, 4, 5, 6,  Pohlaví = 1, 2, 3, 4, 5, 6, Adresa pro zasílání objednaného zboží = 1, 2,  Fakturační adresa = 1, 2,  Telefonní číslo = 1, 2, Počet dětí = 1, 2,  E-mailová adresa = 1, 2, 3, 4, 5, 6,  Historie objednávek = 1, 2, 3, 4, 5, 6, Historie navštívených stránek na webu = 4, 5, 7,  Historie aktivit v e-mailových kampaních = 4, 5, Cookies, anonymizovaná IP adresa = 1, 4, 5, 7,

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

Zajištění některých našich služeb vyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje ke zpracování mimo země EU. K předávání však dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o cloudové služby (uložiště údajů).

 

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

Vyřízení objednávky (1) = nejdéle 2 roky od vystavení daňového dokladu.  Vyřízení reklamace (2) = nejdéle 1 rok od ukončení reklamačního řízení.  Dotaz z kontaktního centra (3) = nejdéle 60 dnů od zodpovězení dotazu.  Cílená nabídka zboží a služeb (4) = nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu.  Marketingové akce (5) = nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu.  Hodnocení kvality hotelu (6) = nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu.

 

Pravidla používání cookies

 

Pro usnadnění používání našich webových stránek používáme soubory cookies, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:

Získání opisu osobních údajů​ - ​napište nám​ a my Vám pošleme, jaká data o Vás máme.

Opravu osobních údajů​ - ​napište nám​, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu.

Výmaz osobních údajů​ - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána, ​ozvěte se nám​ a my se o to o to postaráme.   

Omezit zpracování vašich osobních údajů​ – pokud žádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů, ​dejte nám vědět​ a my to zařídíme.

Odvolat souhlas​ - pokud chcete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, ​dejte nám to prosím vědět​. 

Převést osobní údaje​ – ​napište nám​ a my Vám zašleme Vaše osobní údaje, které zpracováváme, abyste mohl(a) předat tyto údaje jinému správci osobních údajů.   

Vznést námitku​ proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 – ​dejte nám vědět a my Váš požadavek vyřídíme.   

Podat stížnost - naším dozorovým úřadem je ​Úřad pro ochranu osobních údajů​, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny Vaše případné stížnosti vyřešíme k Vaší spokojenosti spolu).

 

Odkazy na legislativu

 

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)​ - účinné od 25. 5. 2018

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

 

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Vytvářím objednávku...